Reference
Reference
Kontakt
Kontakt
Plastpo s r.o. Podlahy Injektáže Stavební práce Ostatní služby Certifikáty Reference Kontakt Prodejna
Confalt
Confalt je asfaltem vázaná konstrukce jejíž dutiny jsou vyplněny mírně tekutou maltou Contec. Ta se rychle
smršťuje a tuhne, takže nedochází k utváření puklin a prasklin na ošetřeném povrchu podlahového povlaku.
Contec vyplňuje dutiny mezi přísadami a zabezpečuje tak pevnost a stabilitu celého povrchu.
Confalt je vhodný pro použití u vysoce zatěžovaných bezespárových povrchů u kterých běžný asfalt nevyhovuje.

Výhody
Confalt je stálý vůči působení ropných látek, posypových solí atd.
Confalt byl hlavně vyvinut pro použití u podlah, skladištních hal a dílen, letištních a přístavních ploch, mostů a
podobných úseků vystavených značné provozní zátěži. Je vhodný i všude tam, kde dochází k výrazným
teplotním výkyvům.
Galerie